Procesia
Serveis_Signatura i evidència electrónica

Signatura digital i custòdia de documents electrònics

Procesia compta amb una àmplia experiència en la implantació i gestió de solucions i serveis orientats tant a signatura digital com a custòdia de documents electrònics, cobrint així tota la demanda.

Serveis qualificats

 • Certificats de persona física
 • Certificats de persona física representant
 • Certificats de persona física de treballador públic
 • Certificats de persona física de treballador públic amb pseudònim
 • Certificats de segell electrònic, en les seves variants: persona jurídica/segell d’òrgan, PSD2
 • Certificats d’autenticació de llocs web
 • Servei d’expedició de segells de temps
 • Cartulari: permet gestionar de manera senzilla l’emmagatzematge i custòdia d’alts volums de documents
 • Custòdia Escrow: programari per a extracció de biometria de la signatura / programari pericial per a acarar signes / codis font posats a disposició d’altres entitats
 • Generació i custòdia de claus: per a processos de signatura, juntament amb custòdia de claus privades i descodificació de biometria
 • Notificacions: demostració fefaent de lliuraments
 • Emissió de certificats: RSA 8192 bits / Corba el·líptica 256 bits
 • Blockchain: iniciativa en entorns judicials