Procesia
Serveis_IA i Big Data

Projectes d'anàlisi predictiva i Intel·ligència Artificial

Procesia ha desenvolupat diversos projectes d’anàlisi predictiva utilitzant tècniques associades al concepte de Big Data.

Tantmateix, el departament d’I+D de Procesia està en constant evolució i desenvolupa projectes d’Intel·ligència Artificial en els seus diferents camps amb l’objectiu de presentar una proposta de valor al mercat que permeti a les organitzacions fer ús d’aquests serveis, que van des d’operacions de catalogació automàtica de documents, fins al reconeixement d’imatges sobre la base de la tècnica d’aprenentatge per al camp de la medicina.